Vino, vară

Vino, vino, dulce vară,
Să mai ies la camp, afară,
Să cutreier văi fugind,
Plaiurile să colind.

Să mă uit cum vin la ape
Turmele, să se adape,
Dintre fagi să desluşesc
Viers de fluier ciobănesc.

Freamăt de pădure verde
Auzul să mi-l dezmierde,
Ostenit apoi să cad
Jos, la umbra unui brad.

Şi să-mi fie câmpu-n floare,
Ceru-albastru-nvelitoare,
Să m-adoarmă-n dulce cânt
Brazii clătinaţi de vânt!


 (voturi 1)